Rüstem Mahallesi

Bebek Sokak No:6 Urla/İzmir

0232 323 6967

08:00/18:00 Arası Aklınıza Gelenleri sorabilirsiniz.

info@hansomine.com

İstediğinizi Sorabilirsiniz.

Kurumsal

Kalite, Çevre ve İSG Politikamız

● Tüm faaliyetlerimizi, uyguladığımız standartlar, bağlı bulunduğumuz yasal

mevzuatlar, müşterilerimizin şartları ve HAN kuruluş prosedürleri dahilinde sunarak

müşteri memnuniyetini temel amaç alarak çalışmalarımız sürdürmeyi,

● Kuruluş olarak tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi,

● Sıfıra yakın karbon emisyon oranlı ürünler üreteceğimizi,

● Çevreye zarar vermeyecek ekolojik ürünler üreteceğimizi,

● Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve

geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini

sağlayacağımızı,

● Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,

● Yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi,

● Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek

olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza,

hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü

korumayı sağlayacağımızı,

● Bu doğrultuda çalışanlarımızın Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği bilincini

geliştirerek, Kalite Çevre ve İş Sağlığı Güveliği entegre yönetim sistemi anlayışını yaşam

felsefesi haline getireceğimizi,

● İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en

aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi,

● Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Kalite, Çevre ve İSG mevzuatlarına ve üyesi

olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,

● İlgili tarafların Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği bilincinin geliştirilmesi için

çalışmalarda bulunacağımızı,

● Sürekli gelişme felsefemizi ve sistemlerimizi tüm süreçlerde entegre yönetim

sistemine uygun hale getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi, tüm personele

özümseteceğimizi ve bu doğrultuda pazar payımızı, karlılığımızı ve rekabet gücümüzü

arttıracağımızı,

● Sektördeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, yönetim

kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini

yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı taahhüt ederiz.